Stuurgroep Oecumene BEL

logo oecumene-

 

Wij hebben als kerken elk ons eigen leven maar leven niet zonder elkaar. Een bijzonder trefpunt is de Stuurgroep Oecumene BEL.

De stuurgroep fungeert als platform voor onderling overleg. In de stuurgroep bezinnen wij ons op wat wij delen, op wat ons samen verbindt.

Speerpunten in het overleg zijn Samen Leren, Samen Vieren en Samen Handelen.

Samen Leren proberen wij te stimuleren door het lezingen- en cursussenaanbod van de verschillende parochies en gemeenten in de drie plaatsen Blaricum, Eemnes en Laren ter informatie en uitnodiging aan geïnteresseerden op deze site te plaatsen.

Samen Vieren: Jaarlijks neemt de stuurgroep het voortouw tot het organiseren van tenminste drie grote oecumenische vieringen van de bij de stuurgroep aangesloten parochies en gemeenten. En wel op een zondag in de Week tot gebed voor de eenheid (in januari in Laren), op een zondag rond Pinksteren (in Blaricum) en op een zondag in de Vredesweek (in Eemnes).

Samen Handelen: samen weten wij ons betrokken bij het pastoraat in tehuizen en ziekenhuizen, komen op voor asielzoekers en vluchtelingen, en dragen naar vermogen bij aan projecten zoals de interkerkelijke veertigdagenactie.

 

Stuurgroep Oecumene BEL

 

Informatie over de kerken in de BEL-dorpen

 

BLARICUMrkparochiesintvitus_introductie

RK PAROCHIE

Kerkgebouw: Kerklaan 17, Blaricum

Weekendvieringen op
– zaterdag om 17.00 uur
– zondag om 11.00 uur

Kerkdiensten zijn te beluisteren via www.kerkdienstgemist.nl voor direct meekijken bij de dienst of om later de dienst te bekijken.

Katholiek Blaricum hanteert 1656 als officiële start

Verdere informatie: www.vitusblaricum.nl

 

PG BLARICUM

Kerkgebouw ‘de Dorpskerk’: Torenlaan 16
/ hoek Bussummerweg, Blaricum, tel. 035 5315681

Actueel overzicht diensten

Kerkdiensten zijn te beluisteren via Kerkomroep

of

via www.kerkdienstgemist.nl  voor direct meekijken bij de dienst

of om later de dienst te bekijken.

Verdere informatie: www.protestantsegemeenteblaricum.nl

 

EEMNES

RK PAROCHIE-LOCATIE rkparochieheiligenicolaas_introductie2

Kerkgebouw: Wakkerendijk 60, Eemnes
Parochiesecretariaat: bereikbaar op maandag- en donderdagochtend, tel. 035-5312789
Wakkerendijk 58
3755 DD Eemnes

Weekendviering op
– zondag om 10.00 uur

Actueel overzicht vieringen

Verdere informatie: RK Gemeenschap Eemnes

 

LAREN

RK PAROCHIE

Kerkgebouw: Brink 31, Laren
Weekendvieringen op
– zaterdag om 17.00 uur
– zondag om 10.00 uur

Actueel overzicht vieringen

Kerkdiensten zijn live te volgen via de livestream die te vinden is op: www.kerkdienstgemist.nl

Verdere informatie: www.sintjanlaren.nl

en de nieuwsblog sintjanlaren.wordpress.com

 

PG LAREN-EEMNES

Kerkgebouwen:sowgemeentelarenblaricumeemnes_introductie2sowgemeentelarenblaricumeemnes_introductie1
Ontmoetingskerk, Kerklaan 41, Laren
Tel. 035-5311995
Johanneskerk, Naarderstraat 5, Laren
Tel. 035-5381125

Dienst op 
– zondag om 10.00 uur (Kerklaan 41)

Actueel overzicht diensten

Preken in de Ontmoetingskerk

De diensten zijn te beluisteren en te bekijken via Kerkomroep

Geschiedenis van de Ontmoetingskerk

In het jaar 2021 herdachten en vierden we het 500 jarige bestaan van de Johanneskerk.
Nadere informatie over de activiteiten rond dit jubileum kunt u vinden op
de site van de Stichting Vrienden 500 jaar Johanneskerk Laren

Verdere informatie: www.pglaren-eemnes.nl

 

Actuele informatie over de oecumene

 

Raad van kerken in Nederland

 

 

 

Oecumenisch Platform Noord-Holland 

 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene (KVO)