Basaal Bijbellezen: Esther. De woensdagen 21 en 28 september en 5 oktober 2016 in de Johanneskerk, Naarderstraat, Laren

Esther

Het Bijbelboek Esther is een spiegel voor elke tijd. Je leest er in terug wat je vandaag hoort en ziet. Het boek vertelt van discriminatie, van haat tegen mensen vanwege hun afkomst, geloof of levenswijze. Het vertelt van een sluipend proces, dat dreigt uit te monden in uitroeiing.

Esther is ook het boek over de vrouw die symbool is geworden voor wat een mens kan doen: zich verzetten, zijn nek uitsteken. Elk bedreigd volk kan zich herkennen in wat hier verteld wordt.

Ds. J.G. de Bruijn besteedt drie avonden Basaal Bijbellezen aan dit bijzondere boek. We gaan na wat er staat, hoe het uitgelegd is en wat het kan betekenen, ook in onze tijd. De avonden hebben een informatief karakter. Er is alle gelegenheid om vragen te stellen of opmerkingen te maken, maar wie alleen wil komen om te luisteren is ook van harte welkom. 

De avonden vormen een serie, maar u kunt ook (een) afzonderlijke avond(en) bezoeken.

Data woensdag 21 en 28 september en 5 oktober 2016
Tijd 19.30 – 21.30 uur
Plaats Johanneskerk, Naarderstraat 5, Laren
Spreker Job de Bruijn