Bijbellezen voor beginners: Paulus. Johanneskerk, Naarderstraat 5, Laren, De dinsdagen 17 september, 1 en 8 oktober 2019 van 19.30 – 21.30 uur

Paulus

Groot profeet of vrouwenonderdrukker?

De invloed van Paulus is niet te onderschatten. Met hem is de kerk over de grenzen gegaan. Het gaat Paulus er niet om tot welk volk je behoort of uit welk land je komt. Het gaat hem niet om uiterlijkheden, maar om wat geloven voor een mens te betekenen heeft. En het gaat hem er om wat dat allemaal in de praktijk uithaalt.

Paulus roept bij velen gemengde gevoelens op. Hij heeft in veler ogen akelige dingen gezegd over gehoorzaamheid aan de overheid. Om maar te zwijgen over wat hij over vrouwen in de gemeente heeft geschreven. Tegelijkertijd lijkt Paulus een liberaal in hart en nieren. Hij leert je: wees geen slaaf! Waar de geest van God is, is vrijheid.Paulus schreef eerder dan de evangelisten over dit leven en over het leven hierna.

Het is heel opvallend dat Paulus ook in onze tijd veel gelezen wordt. Niet alleen door kerkgangers. Ook buiten die kringen wordt hij meer en meer ontdekt door mensen die hem herkennen en waarderen.

We lezen bekende en minder bekende teksten van Paulus. Over de liefde, over het lichaam, over vrouwen en mannen, over opstanding en leven. Voor elke bezoeker geldt: je hoeft geen gevorderde bijbellezer te zijn. Je mag steeds opnieuw daarmee beginnen.

 

Data         dinsdag 17 september, 1 en 8 oktober 2019
Tijd           19.30 – 21.30 uur
Plaats       Johanneskerk, Naarderstraat 5, Laren
Leiding     Job de Bruijn