Govert Buijs over economische en maatschappelijke belangen: Hoe verbind je mens, werk en economie? Dinsdag 4 april om 19.30 uur, Johanneskerk, Naarderstraat 5, Laren

Govert Buijs

Verbinding tussen economische en maatschappelijke belangen

Al vele jaren ligt in de economie en in de samenleving de nadruk op de economische (financiële) behoeften en het eigenbelang van de mens. Langzamerhand komt daar verandering in: economie gedijt pas als er meer aandacht wordt besteed aan vertrouwen, samenwerking, pro-sociaal gedrag en motivatie.

Vanuit die gedachte is de Goldschmeding Foundation voor Mens, Werk en Economie opgericht, een stichting die aandacht vraagt voor het idee dat goed ondernemerschap zich juist kenmerkt door het erkennen en bij elkaar brengen van uiteenlopende belangen van diverse betrokkenen. Een goede onderneming staat bewust midden in de samenleving en neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Op initiatief van deze stichting is een leerstoel aan de VU ingesteld, waar Govert Buijs als hoogleraar is benoemd. Deze leerstoel heeft als opdracht het doordenken van de betekenis van kerndeugden als rechtvaardigheid, hoop en liefde voor economie en samenleving. Vooral het begrip liefde (agapè) staat centraal in het onderzoek van de leerstoel.

Prof. dr. G.J. Buijs (1964) studeerde politieke wetenschappen, filosofie en theologie aan de VU in Amsterdam en aan het Instituut voor Christelijke Studies in Toronto (Canada). Naast zijn werk voor de Goldschmeding Leerstoel is hij als hoogleraar verbonden aan de Abraham Kuyper Leerstoel en doceert hij filosofie van de economie aan de VU.

Datum dinsdag 4 april 2017
Tijd 19.30 – 21.30 uur
Plaats Johanneskerk, Naarderstraat 5, Laren
Spreker Govert Buijs