Fokke Obbema over: Een zinvol leven – De mens en zijn verhaal. Johanneskerk, Naarderstraat 5, Laren. Dinsdag 9 november 2021 19.30 – 21.00 uur

In 2018 schreef Volkskrant-journalist en schrijver Fokke Obbema een aangrijpend artikel over de hartstilstand die hij het jaar daarvoor had gehad. Het stuk maakte veel los bij lezers en kreeg meer dan duizend reacties. De ervaring riep bij Obbema zelf grote levensvragen op.
De interviews die hij daarna voerde over de essentie van het bestaan met bekende en onbekende Nederlanders publiceerde hij in ‘De zin van het leven’ (2019). Een boek vol inspirerende antwoorden op vragen die we ons allemaal wel eens stellen. Ze bleken in een behoefte te voorzien, zijn boek werd een bestseller.

Zijn nieuwe boek, ‘Een zinvol leven’, vormt een bundeling van de daaropvolgende interviewreeks, beginnend met de vraag: ‘Wat is voor u een zinvol leven?’ Dat levert opnieuw toegankelijke, maar ook diepzinnige gesprekken op. Aan bod komt een grote variëteit aan standpunten over waar het in het leven om zou kunnen of moeten draaien. Ook geeft Fokke Obbema zijn kijk op de betekenis van wat bij iedereen door het hoofd dwarrelt: het eigen levensverhaal.

Job de Bruijn zal deze avond met Fokke Obbema in gesprek gaan over zijn boek.

Fokke Obbema werkt bij de Volkskrant, waar hij chef van de economieredactie en correspondent voor Frankrijk is geweest. Tegenwoordig schrijft hij als redacteur buitenland over zowel China als Europa en schrijft hij commentaren voor deze krant.

 

De avond wordt gehouden in de Johanneskerk. Bij binnenkomst is er koffie of thee en bij de afsluiting een glas. De toegang is gratis maar een bijdrage wordt zeer op prijs gesteld!

De Coronaregels voor culturele activiteiten zijn van toepassing. Voor deze activiteit geldt: wilt u zeker zijn van een plaats, dan kunt u zich opgeven bij yttastulp@gmail.com

Deze avond is alleen ín de Johanneskerk te volgen. Ze wordt niet uitgezonden via Kerkomroep en YouTube.

Datum: dinsdag 9 november
Tijd: 19.30 – 21.00 uur
Plaats: Johanneskerk, Naarderstraat 5, Laren
Spreker: Fokke Obbema