Jan Offringa: Liberaal christendom verbindt verleden en heden. Dinsdag 17 januari 19.30 uur in de Johanneskerk, Naarderstraat, Laren

Jan Offringa

Begin 2016 verscheen het boek Liberaal christendom. Ervaren, doen, denken. Daarin presenteren elf auteurs, merendeels werkzaam als predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland, een ruimdenkende, niet-dogmatische vorm van christendom die zonder opdringerigheid het belang van christelijk geloof wil uitspreken. Hun bijdragen gaan over grote thema’s als God en Jezus, waarheid en interpretatie, Bijbel en gebed, geweld, liefde en gastvrijheid. De gepresenteerde liberale benadering verbindt verleden en heden, en weet mensen binnen en buiten de kerk aan te spreken.

Drs. Jan Offringa (1957) is predikant van de Protestantse Gemeente van Kesteren en omstreken. Samen met de Groningse hoogleraren Rick Benjamins en Wouter Slob vormde hij de redactie van Liberaal christendom.
Eerder schreef hij met gemeenteleden in Kesteren het boek God is niet te vangen. Onorthodoxe gesprekken over veranderend geloof (2014). Hij was van 2005-2010 voorzitter van theologenbeweging Op Goed Gerucht en in die tijd betrokken bij de totstandkoming van de Doornse Catechismus (2010).

 

 Datum dinsdag 17 januari 2017
Tijd 19.30 – 21.30 uur
Plaats Johanneskerk, Naarderstraat 5, Laren