Job de Bruijn: Verwachtingen en onzekerheden – aan de hand van teksten uit het Bijbelboek Openbaring. Ontmoetingskerk, Kerklaan 41, Laren. De dinsdagen 29 september, 6 en 13 oktober 2020 van 19.30 – 21.30 uur

Job de Bruijn

Verwachtingen en onzekerheden

Wat staat ons te wachten? Dat is de vraag van elke tijd. En helemaal is dat de vraag van een tijd zoals de onze, waarin het Coronavirus zoveel op losse schroeven heeft gezet. Hoe zal de toekomst zijn? Kun je hoopvol zijn of ben je boven alles onzeker?

Het laatste boek van de Bijbel heet Openbaring. Het staat vol dromen en visioenen van Johannes die op Patmos gevangen zit. De beelden die hij doorgeeft zijn grillig, vreemd, soms troostrijk en prachtig. Ze lijken iets te zeggen over de toekomst. Hebben ze ook iets te zeggen over wat ons vandaag of morgen te wachten staat?

Job de Bruijn zal een drietal avonden verzorgen met als thema ‘Grote verwachtingen’. Zowel in het (verre) verleden als in het heden hebben mensen grote verwachtingen gekend, positieve, maar zeker ook negatieve. Job zal die ons voorleggen aan de hand van teksten uit het Bijbelboek Openbaring.

Op drie avonden lezen we teksten. Job zal uitleg en toelichting geven.

Datum: de dinsdagen 29 september, 6 en 13 oktober 2020
Tijd: 19.30 – 21.30 uur
Plaats: Ontmoetingskerk, Kerklaan 41, Laren

Bij de uitgang is er gelegenheid bij te dragen in de kosten.

Coronaregels begrenzen het aantal bezoekers tot 60.
De avonden zijn ook te volgen en terug te kijken via Kerkomroep en YouTube

De opening op de eerste avond (29 september) start op het punt dat de tijdsvermelding op de teller van de tijdbalk 52:35 aangeeft !