Kerkcafé: Jacobine Geel in gesprek met Bert Keizer. Dorpskerk, Torenlaan 16, Blaricum. Donderdagavond 18 oktober 2018 20.00 uur

Bert Keizer

Op donderdag 18 oktober a.s. verwelkomen wij arts, filosoof en schrijver Bert Keizer.

We hebben het er niet iedere dag over en we hebben wellicht de neiging er maar niet teveel over te denken, maar onontkoombaar is het gegeven, dat ons leven begrensd is. Dat gegeven levert heel wat indringende vragen op, die ook met grote regelmaat in de publiciteit komen.

Wij van Kerkcafé vinden het een bijzonder voorrecht, dat Bert Keizer bereid is gevonden, zowel in gesprek met Jacobine Geel als in het vervolg van de avond met ‘de zaal’, zijn gedachten over tal van aspecten van dat thema te verwoorden.

Bert Keizer (1947) studeerde filosofie in Engeland, keerde terug naar Nederland om geneeskunde te studeren, was daarna lange tijd als arts verbonden aan een verpleeghuis in  Amsterdam en werkt nu alweer geruime tijd voor de Levenseinde Kliniek. In veel van zijn publicaties – zeker mag hier genoemd worden het boek waarmee hij in 1994 doorbrak als schrijver Het refrein is Hein, dagen uit een verpleeghuis – gaat hij veel en bij voorkeur in op met name één thema: ons eindige leven. Trefzeker, ontroerend en vaak ook heel geestig beschrijft hij de – dikwijls pijnlijke – vragen die met die eindigheid samenhangen, gaat hij in op de lastige dilemma’s voor degene die het einde ziet naderen, haar/zijn omgeving en ook de artsen. Niet toevallig komt daarbij ook regelmatig de vraag voorbij of en wanneer het leven ‘klaar’ is, of het dat dan ook mág zijn, en wie daar eigenlijk over gaat. Bert Keizer schuwt hierbij de controverse niet, en gaat regelmatig en met plezier het debat aan. Zo ook deze avond.

Drs. Jacobine Geel (1963) is allang geen onbekende meer in Blaricum. Sinds 1 september 2013 is ze bestuursvoorzitter van GGZ Nederland, de brancheorganisatie van de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg. Ze studeerde theologie aan de Vrije Universiteit. In de afgelopen jaren combineerde zij haar werk als presentator voor de NCRV (o.a. Schepper & Co en Jacobine op Zondag) met diverse bestuurlijke en maatschappelijke functies. Zo was zij onder andere voorzitter van het Burgerforum Kiesstelsel (2006/7)en onafhankelijk voorzitter van de commissie Nieuwe Woorden, Nieuwe Beelden van het CDA (2011/12). Sinds mei 2014 is zij ook voorzitter van Oikocredit Nederland, een beleggingsfonds dat zich richt op fair finance in ontwikkelingslanden.


De avond begint om 20.00 uur in de Dorpskerk in Blaricum.

Koffie en thee is beschikbaar vanaf 19.45 uur.
Na afloop (rond 22.00 uur) kan een glas worden gedronken.