Kerkcafé: Jacobine Geel interviewt Paul Schnabel. Dorpskerk, Torenlaan 16, Blaricum. Woensdag 24 april 2019 20.00 uur

Paul Schnabel

Woensdag 24 april: Een avond met Paul Schnabel

Nederland is het gelukkigste land ter wereld. Velen hebben het goed. Toch is de stemming in het land daar niet naar. Om deze ogenschijnlijke tegenstelling te begrijpen schreef prof. Schnabel een nieuw boek “Met mij gaat het goed, met ons gaat het slecht”. In gesprek met Jacobine Geel wil hij graag zijn bevindingen met ons delen.

Vele jaren na het einde van de financiële en economische crisis gaat het weer heel goed met Nederland. Over het geheel genomen weden we rijker, er zijn meer mensen dan ooit aan het werk en in de Europese Unie behoort Nederland tot de groep van de best presterende en meest welvarende landen. Toch schuurt het op heel wat punten. Het zou helemaal niet zo goed gaan met het land, veel burgers zijn boos op de politiek en veel mensen zijn bang, dat de toekomst voor hun kinderen onzeker is. Wat verklaart die onvrede? Wat sluimert er onder de oppervlakte van ons ogenschijnlijk gelukkige en welvarende land? Aan welke problemen moeten we tijdig het hoofd bieden?

Met cijfers en feiten, maar evenzeer met veel gevoel schetst Paul Schnabel een actueel beeld van de Nederlandse samenleving als het gaat om leven en dood, sociale zekerheid, onderwijs en arbeid, mobiliteit en migratie, godsdienst en toekomstverwachting. En zijn boodschap is niet mis te verstaan : om een gelukkig land te blijven is er veel werk aan de winkel!

Prof. Dr. P (Paul) Schnabel (Bergen op Zoom, 1948), socioloog, is sinds 9 juni 2015 lid van de Eerste Kamer voor D66 en in die hoedanigheid vicevoorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Van 1998-2013 was hij directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Hij doceerde als buitengewoon hoogleraar een aantal jaren sociale wetenschappen aan de universiteit van Utrecht; was daarna aan dezelfde universiteit verbonden als universiteitshoogleraar. Hij speelde een belangrijke rol in diverse adviescommissies. Was bij voorbeeld adviseur van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid; maar ook van 2014 – 2016 voorzitter van de commissie Voltooid Leven.

De avond begint om 20.00 uur in de Dorpskerk in Blaricum.
Koffie en thee is beschikbaar vanaf 19.45 uur.
Na afloop (rond 22.00 uur) kan een glas worden gedronken.