Kerkcafé met  dr. Alfred P.E. Sachs over: Voltooid leven bij onvoltooide zorg. Dorpskerk, Torenlaan 16, Blaricum. Donderdag 11 april 2024, 20.00 uur

Voltooid leven bij onvoltooide zorg met dr. Alfred P.E. Sachs
Het zelfbeschikkingsrecht van de individuele burger is een uitdrukking van de menselijke waardigheid. Dit is zeker waar, maar het collectieve effect van al die zelf beschikkende burgers die een menswaardige dood willen is wel, dat er in de samenleving op redelijk grote schaal en met goedkeuring van de staat, mensen aan een dood worden geholpen. Wat betekent dat collectieve effect voor het morele klimaat in een samenleving?De resultaten van de Perspectiefstudie, in opdracht van het ministerie van VWS uitgevoerd door de Universiteit voor Humanistiek en het Julius Centrum van het UMCU, zullen worden gepresenteerd en laat zien dat de term “voltooid leven” met betrekking tot de doodswens bij ouderen die niet ernstig ziek zijn, niet passend is. De doodswens is namelijk vaak ambivalent en sterk wisselend van intensiteit.

Spreker Dr. Alfred P.E. Sachs is huisarts en onderzoeker en verbonden aan het UMC.

Na de pauze is er gelegenheid tot het stellen van vragen in een interactieve setting.

Deze avond vindt plaats op donderdag 11 april a.s. vanaf 19:45 uur.

U bent van harte welkom en neem ook gerust iemand mee!