Kerkcafé met: dr. Emanuel Rutten over Rationele Godsargumenten. Dorpskerk, Torenlaan 16, Blaricum. Dinsdag 23 mei 2023, 20.00 uur

Emanuel Rutten

Dr. Emanuel Rutten over Rationele Godsargumenten

Op 23 mei is in het Kerkcafé in de Dorpskerk te gast de filosoof dr. Emanuel Rutten (1973), die werkzaam is aan de Vrije Universiteit. Zijn lezing zal gaan over rationeel beargumenteren dat God bestaat. Kun je het bestaan van God logisch aantonen? Rutten meent van wel en neemt daarmee in zijn vakgebied een bijzondere positie in met zijn ‘modaal-epistemische Godsargument’.

Dr. Jurjen Zeilstra, predikant van de Dorpskerk, gaat met hem in gesprek. Hij gelooft niet in Godsbewijzen, maar gaat uit van Godsvertrouwen en spreekt van het al dan niet omarmen van een religieus paradigma.

Dr. ir. Emanuel Rutten (1973), filosoof aan de Vrije Universiteit.

 

Dinsdag 23 mei 2023, 20 uur
Dorpskerk in Blaricum

Koffie en thee is beschikbaar vanaf 19.45 uur.
Na afloop (rond 22.00 uur) kan een glas worden gedronken.

U bent van harte welkom.