Mr Ries Wesdorp over ‘Recht en waarheid’: de waarheid in de rechtspraak. Johanneskerk. Naarderstraat 5, Laren. Dinsdag 12 februari 2019 van 19.30 – 21.30 uur

Merkwaardig genoeg – het beeld is voor de buitenwereld mogelijk anders – is de waarheid in het recht niet altijd noodzakelijk om tot een oordeel te komen. Meestal komt de waarheid in een procedure wel naar boven en kan op basis daarvan een beslissing worden genomen.
Maar hoe komt een beslissing van de rechter dan tot stand? Kan die beslissing worden beïnvloed door de waarheid te manipuleren? Wat is er nodig om tot een beslissing te kunnen komen? Hoe verhoudt de waarheid zich tot rechtvaardigheid?
En als een uitkomst volgens de waarheid niet rechtvaardig is, wat dan?

Tijdens de bijeenkomst op 12 februari a.s. zal worden besproken wat de rol van de waarheid is in de verschillende rechtsgebieden (vooral strafrecht en civiele procedures), waar mogelijk met voorbeelden. Daarnaast zal worden besproken hoe een rechter tot zijn oordeel komt en welke elementen daarbij een rol spelen.

Mr. J.A. ( Ries) Wesdorp zal de inleiding verzorgen. Ries is tien jaar actief als rechter bij de rechtbank Amsterdam, momenteel als kantonrechter en daarvoor als strafrechter en als rechter in de familiekamer. Hij maakte de overstap naar de rechterlijke macht na twee decennia als advocaat te hebben gewerkt.

Hij zal op persoonlijke titel spreken.

Datum 
Dinsdag 12 februari 2019
Tijd 19.30 – 21.30 uur
Plaats Johanneskerk, Naarderstraat 5, Laren
Inleider Mr. J.A. Wesdorp