Oecumenische viering van de gezamenlijke BEL-kerken op zondag 2 juni 2019 om 11.00 uur in de St. Vituskerk, Kerklaan 17, Blaricum.

Oecumenische viering gezamenlijke kerken in de BEL-dorpen

Op zondag 2 juni a.s. om 11.00 uur wordt in de Sint Vituskerk in Blaricum een oecumenische viering gehouden.
Jaarlijks worden er op initiatief van de Stuurgroep Oecumene BEL een drietal oecumenische vieringen georganiseerd. Een viering in Laren in de Gebedsweek voor de Eenheid, een viering in Blaricum in de tijd rond Pinksteren en een viering in Eemnes in de Vredesweek. Deze vieringen zijn plaatsen van ontmoeting voor gemeenteleden en parochianen van de kerken in onze dorpen.

Thema van de viering is ‘Want ik leef en jullie zullen leven
Voorgangers tijdens de viering op 2 juni zijn ds. Marnix van der Sijs (Protestantse Gemeente Blaricum) en pastor Andrea Geria (RK Vitusparochie Blaricum).
Voor de kinderen is er een kindernevendienst.

Na afloop van de dienst is er koffie en limonade en is volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

Wij hopen dat ook u er bij zult zijn!