Preek van de Leek in de Johanneskerk door Jan Rudolph de Lorm, directeur Singer Laren. Johanneskerk, Naarderstraat 5, Laren Zondag 12 maart 2023, 16.30 uur

Jan Rudolph de Lorm

Preek van de Leek

Tweede spreker in de serie van drie Preken is Jan Rudolph de Lorm, directeur van het Singer Museum.

Met woord en beeld zal hij ingaan op de Bijbeltekst over Mozes en de brandende braamstruik.
Jan Rudolph de Lorm koos een tekst uit de Bijbel en houdt een preek over de betekenis die deze woorden voor hem en ons kunnen hebben.

Deze middagdienst bevat alle onderdelen van een gewone dienst: orgelspel, Bijbellezing, preek, gebeden, gezang, collecte.

Na afloop is er een glas bij nagesprek en ontmoeting.

Iedereen is van harte welkom!

 

Datum: zondag 12 maart
Tijd: 16.30 – ca. 17.30 uur
Plaats: Johanneskerk, Naarderstraat 5, Laren