Verklaring vanuit kerken in Blaricum, Eemnes en Laren

Foto Toon Lambrechts

Verklaring vanuit kerken in Blaricum, Eemnes en Laren.

De regering heeft besloten om 100 vluchtelingen op te vangen, die nu in het kamp Moria verblijven op het eiland Lesbos.
Als vertegenwoordigers van kerken in Blaricum, Eemnes en Laren willen we met nadruk zeggen dat we het belangrijk vinden dat er ruimte komt om wie in nood is op te vangen.
In het recente verleden zijn honderden mensen gehuisvest in Crailo.
Vanuit de plaatsen in de omgeving is door de jaren heen door velen een blijvende betrokkenheid getoond ten aanzien van opvang en begeleiding van allen die daar verbleven.

Als kerken willen we niet op de stoel van de overheid gaan zitten.
We hebben er oog voor dat politici staan voor moeilijke beslissingen.
We willen allen die verantwoordelijkheid dragen om tot goede besluiten te komen van harte ondersteunen.
Wij vinden het van belang dat er gezocht wordt naar zorgvuldige structurele opvang, die  vluchtelingen echt helpt, ook voorbij de waan van de dag, ook als in de toekomst de aandacht vanuit de media en vanuit de maatschappij voor hen wellicht vermindert.

We spreken vanuit kerken de bereidheid uit om als er een beroep op ons wordt gedaan daar positief op te reageren.
Voor ons behoorde de opvang van vluchtelingen in Crailo tot de rijkdom van de plaatsen waar we wonen.
Kerken staan in een traditie waar opvang van vluchtelingen in nood door de eeuwen heen als een wezenlijke zaak is gezien.

De overheid mag ons ook vandaag aanspreken op onze bereidheid om te helpen.

Ds. J.G. de Bruijn, predikant van de Protestantse Gemeente Laren-Eemnes
A. Geria, pastor van de RK Vitusparochie, Blaricum
H.J. Haveman, voorzitter-oudste van de Evangelische Gemeente Eemnes
Mevr. A. Horsman, voorzitter Kerkenraad Protestantse Gemeente Blaricum
E. Huiden, Locatieraad RK Eemnes
M.
Noordzij, voorzitter Kerkenraad Protestantse Gemeente Laren-Eemnes
Ds. C. van de Scheur, predikant van de Hervormde Gemeente Eemnes
J.J.M. Vriend, pastoor van de parochiegemeenschap Sint Jan-Goede Herder, Laren