Volkskerstzang in de Dorpskerk Dorpskerk, Torenlaan, Blaricum. Zaterdag 15 december 2018 20.00 uur

Utrechts Byzantijns Koor

Ook dit jaar is er in de Dorpskerk in Blaricum een Volkskerstzang en wel op zaterdagavond 15 december om 20.00 uur.

Naast de traditionele kerstliederen welke als samenzang gezongen worden, zijn er ook twee koren:
De Urker Voices met Willemijn de Munnik – sopraan, en het Utrechts Byzantijns Koor o.l.v. dirigent Grigori Sarolea.

 
 
De Urker Voices en de samenzang staan o.l.v. dirigent Bert Moll.
Het orgel wordt bespeelt door organist Wybe Kooijmans.
De toegang is vrij.