Volkskerstzang in de Dorpskerk. Dorpskerk, Torenlaan, Blaricum. Zaterdag 23 december 2017 20.00 uur

Kleinkoor ‘Concertino’

Op zaterdagavond 23 december, aanvang 20.00 uur, houden wij een volkskerstzang in onze Dorpskerk.
We zingen kerstliederen en horen Lucas.

Medewerking wordt verleend  door: het Kleinkoor ‘Concertino,’ onder leiding van Martin Zonneberg.
Begeleiding: Pascal van de Velde (trompet) en Martijn Borsje (orgel)

Toegang is gratis