Zondag 14 juni 2015 van 11.30 uur- 12.30 uur in de Ontmoetingskerk, Kerklaan 41 in Laren

processie

Wat bezielt  Leo Janssen

Aansluitend aan de dienst in de Ontmoetingskerk, neemt Leo Janssen ons mee in de wereld van de Sint Jansprocessie

U bent van harte welkom!