Als het leven teleurstelt. Woensdag 27 september 2017 om 19.30 uur in de Johanneskerk, Naarderstraat, Laren

Een andere kijk op Mozes: bevrijder, teleurgestelde, volhouder

Rabbijn Harold Kushner is indertijd bekend geworden door zijn boek Als het kwaad goede mensen treft. Hij bereikte velen met dit indringende boek waarin hij schrijft hoe hij omging met het verlies van zijn zieke zoon. Een ander boek van Kushner gaat over Mozes. Mozes is een invloedrijke man geweest. Hij ging vooraan in het bevrijden van zijn volk uit de slavernij. De eerste Godsnaam in de Bijbel werd hem geopenbaard. Hij is bekend geworden door de Tien Geboden, die hem gegeven werden. Mozes heeft veel bereikt in zijn leven!

Kushner zegt: dat is niet het enige dat over Mozes te zeggen valt. Hij is ook de man die telkens weer te maken kreeg met tegenslagen. Hij moest zijn weg zien te vinden door alle teleurstellingen van zijn leven heen. Als kind werd hij te vondeling gelegd, als jongvolwassene moest hij vluchten voor zijn leven. Hij kreeg te maken met verzet en onwil van zijn volk. Op het eind van zijn leven bereikte hij niet het land waarnaar hij een leven lang op weg was.

Vanuit deze ervaringen belicht Kushner in het boek Als het leven teleurstelt  Mozes. Hoe vind je je weg als het leven anders is dan jij wilt en hoopt of voor ogen hebt? Hoe ga je om met de ervaring zoals Mozes die had, die de grote stenen met de geboden er op uit zijn hand liet vallen van boosheid, toen hij zag waar zijn mensen mee bezig waren? Mozes heeft het volgehouden om zijn weg te gaan met vallen en opstaan.

Een boek over Mozes en zijn tijd, maar veel meer dan dat een boek over ons en onze tijd!

Datum: woensdag 27 september
Tijd: 19.30 – 21.30 uur
Plaats: Johanneskerk, Naarderstraat 5, Laren
Spreker: Job de Bruijn