Basaal Bijbellezen: Job. De woensdagen 16, 23 en 30 september 2015 in de Johanneskerk, Naarderstraat, Laren

Job (geschilderd door Jan Lievens 1607-1674)
Job (geschilderd door Jan Lievens 1607-1674)

Het Bijbelboek Job is een groot werk uit de wijsheidsliteratuur. Het vertelt van de rijke Job, toonbeeld van welzijn en welvaart, met zijn blakende gezondheid, zijn grote familie en zijn grote bezit.

Job raakt alles kwijt, hij verliest zijn bezit en gezondheid en erger nog, hij maakt binnen zijn familie de dood aan alle kanten mee. Uiteindelijk zit hij arm, ziek en treurig op de mestvaalt van het leven. In die tijd is de gangbare mening over God zo: Die beloont de rechtvaardige. Voorspoed en gezondheid zijn niet alleen gaven, maar ook beloningen van God.

Voor Job is dat niet meer vol te houden. ‘Wat heb ik verkeerd gedaan, dat mij dit overkomt,’ denkt hij aanvankelijk. Daarna ontstaat in hem een worsteling met al zijn gedachten over God en met God zelf.
Job verandert in zijn manier van denken en in zijn manier van geloven. De vroomheid en vromigheid van vroeger verdwijnen uit zijn leven.
Maar wat dan? Op welke manier keert God terug in zijn bestaan?
In drie avonden Basaal Bijbellezen staan de eerste hoofdstukken van het boek Job centraal. Dat oude boek is qua thematiek hoogst actueel.

Basaal Bijbellezen betekent: we lezen de teksten en gaan na wat er staat, wat er bedoeld kan zijn en welke betekenis het voor ons kan hebben. Het geheel heeft een informatief en bezinnend karakter.

De drie avonden vormen een serie. U kunt ook (een) afzonderlijke avond(en) bezoeken.

Data woensdag 16, 23 en 30 september 2015
Tijd 19.30 – 21.30 uur
Plaats Johanneskerk, Naarderstraat , Laren
Spreker Job de Bruijn