Kerkcafé op donderdag 17 september 2015 om 20.00 uur in de Dorpskerk aan de Torenlaan 16 in Blaricum. Tom Mikkers: Religiestress

Tom Mikkers
Tom Mikkers

Tom Mikkers over Religiestress

Religiestress? Nooit van gehoord! Dat is geen schande, want het is nog een jong woord. In de Van Dale zullen we het niet vinden. Het is min of meer geijkt door Tom Mikkers in zijn poging een antwoord te vinden op de vraag hoe het toch komt, dat in een samenleving waarin godsdienst in feite een bijzaak is geworden de publieke opinie zomaar beheerst kan worden door verhitte discussies over religieuze onderwerpen. Het al of niet dragen van hoofddoekjes bijvoorbeeld, of ritueel slachten, of de extreem gewelddadige uitwassen van godsdienstig fanatisme.

Het is vreemd. Wat kan religie/godsdienst/geloof ons nog schelen? Kerken krimpen, het spreken van de kerk in politieke vraagstukken wordt nauwelijks gehoord, politieke partijen die zich beroepen op godsdienstige beginselen spreken steeds minder mensen aan. Er bestaat een soort allergie voor godsdienst, wantrouwen. Hoe kan geloof nog vruchtbaar zijn voor een samenleving, die grotendeels seculier is in plaats van vooral wantrouwen op te roepen? Een vraag die ons allen ook persoonlijk raakt.

Tom Mikkers (1969) is sinds 2008 algemeen secretaris van de Remonstrantse Broederschap. Met verschillende projecten probeert hij kerk en christendom over het voetlicht te brengen voor een rand- en buitenkerkelijk publiek. Hij was de initiator van onder meer de glossy Arminius, de songfestivalkerkdienst ‘Hallelujah Europe’, de liedbundel en cd LICHT, de gids Coming Out Churches en de allereerste kerst-reclamespotjes op de radio. In 2011 en 2012 was hij de drijvende kracht achter de Nacht van de Theologie, was ook dit jaar één van de drie genomineerden voor ‘Theoloog des Vaderlands’. In 2011 ontving hij de Spaanprijs, een tweejaarlijkse mediaprijs voor christelijke communicatie in brede zin.

De avond wordt gehouden in de Dorpskerk in Blaricum en begint om 20.00 uur precies. Vanaf 19.45 uur zijn koffie en thee beschikbaar. Opgave vooraf wordt op prijs gesteld via de website www.pgblaricum.nl ; daar kunnen ook de meeste inleidingen die in de afgelopen jaren zijn gehouden, worden beluisterd. U bent van harte welkom!