Oecumenische viering in de Vredesweek op zondag 20 september 2015 om 10.00 uur in de H. Nicolaaskerk in Eemnes

Vredesweek 2015

Oecumenische viering op Vredeszondag 20 september a.s. om 10.00 uur

In het kader van de Vredesweek nodigen wij u graag uit voor de oecumenische viering – met kindernevendienst – in de Heilige Nicolaasparochie, Wakkerendijk 60 in Eemnes

Voorgangers zijn ds. J.G. de Bruijn, predikant van van de Protestantse Gemeente Laren-Eemnes, en leden van de werkgroep PGV (Parochianen Gaan Voor) van de parochie

Aan de viering wordt mee gewerkt door het Groot Koor van de H. Nicolaas parochie.