Oecumenische Vesper op zondag 27 september 2015 om 19.00 uur in de Johanneskerk, Naarderstraat 5 te Laren

JohanneskerkOecumenische ondag 27 september a.s., om 19 uur, starten we met een nieuw (en laatste) seizoen Oecumenische Vespers in de Johanneskerk te Laren.

Thema dit komend jaar is:  Een Beeld van een Kerk.

Wij zijn Gods volk onderweg. Wij zullen wandelen in de Naam van Jahweh (Micha 4:1-5), als kinderen van het licht (Efeziërs 5: 1-21). Althans, dat is onze opdracht: een leven te leiden zoals de Heer het behaagt. Daar wijken we nogal eens van af!
Daarom is het goed ons nog eens te bezinnen op wat het betekent te zijn: kinderen van De Weg.

We nodigen u daartoe graag uit voor de Vesper van september.
Voorgangers: ds. A.W. Berkhof (Ermelo) en pastor W.G. Vlooswijk (Hilversum); muzikale medewerking: St. Jan Cantorij Laren o.l.v. Jim Berben<

U bent van harte welkom!