Activiteiten van de kerken in de BEL-dorpen

Choral Evensong: een sfeervolle Vesperviering in de Basiliek. Met medewerking van een Vocaal Ensemble van het Koorhuys o.l.v. Paul Snoek. Sint Jansbasiliek, Brink 31  Laren. Zondag 26 maart 2023, 17.00 uur

Choral Evensong: een sfeervolle Vesperviering in de Basiliek. Met medewerking van een Vocaal Ensemble van het Koorhuys o.l.v. Paul Snoek. Sint Jansbasiliek, Brink 31 Laren. Zondag 26 maart 2023, 17.00 uur

Choral Evensong Op zondag 26 maart zal er in de Sint Jansbasiliek weer een Choral Evensong plaats vinden. Een Vocaal Ensemble van het Koorhuys o.l.v. Paul Snoek zal prachtige koorwerken brengen van o.a. Bruckner, Elgar en Snoek. Pastoor van der Peet zal voorgaan in deze korte meditatieve en sfeervolle viering. De Evensong start om 17Lees meer overChoral Evensong: een sfeervolle Vesperviering in de Basiliek. Met medewerking van een Vocaal Ensemble van het Koorhuys o.l.v. Paul Snoek. Sint Jansbasiliek, Brink 31 Laren. Zondag 26 maart 2023, 17.00 uur[…]

Oecumenische Vesper op zondag 29 mei 2016 om 19.00 uur in de Johanneskerk, Naarderstraat 5 te Laren

Oecumenische Vesper op zondag 29 mei 2016 om 19.00 uur in de Johanneskerk, Naarderstraat 5 te Laren

Oecumenische Vespers in Laren 1981-2016 Op zondag 29 mei a.s. komt er een einde aan de traditie van de Oecumenische Vespers in Laren. Het thema in dit laatste jaar is Beeld van een Kerk. De laatste Oecumenische Vesper in de Johanneskerk heeft als thema: Volhouders. De apostel Paulus geeft ons in zijn brief aan de RomeinenLees meer overOecumenische Vesper op zondag 29 mei 2016 om 19.00 uur in de Johanneskerk, Naarderstraat 5 te Laren[…]

Oecumenische Vesper op zondag 24 april 2016 om 19.00 uur in de Johanneskerk, Naarderstraat 5 te Laren

Oecumenische Vesper op zondag 24 april 2016 om 19.00 uur in de Johanneskerk, Naarderstraat 5 te Laren

                                                   Een Beeld van een Kerk                                                       -Leraar en Leerling- Paulus prijst in zijn brief de Thessalonicenzen dat zij niet alleen het Evangelie hebben aanhoord (als leerlingen), maar ook navolgers zijn geworden en voorbeeld voor alle gelovigen (als leraren).En in Lucas 10:38-42 luisterde Maria naar Jezus’ woord, terwijl Martha druk is met het huishouden. JezusLees meer overOecumenische Vesper op zondag 24 april 2016 om 19.00 uur in de Johanneskerk, Naarderstraat 5 te Laren[…]

Oecumenische Vesper op zondag 3 april 2016 om 19.00 uur in de Johanneskerk, Naarderstraat 5 te Laren

Oecumenische Vesper op zondag 3 april 2016 om 19.00 uur in de Johanneskerk, Naarderstraat 5 te Laren

– Een Beeld van een Kerk –     Koningen, Priester en Profeten Als wij een verbond met God in acht nemen en Zijn stem gehoorzamen, dan zullen wij voor Hem een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn (Ex. 19: 1-7), Zijn deugden verkondigen en uitdragen (1 Petrus 2: 1-10). Doen wij dit inLees meer overOecumenische Vesper op zondag 3 april 2016 om 19.00 uur in de Johanneskerk, Naarderstraat 5 te Laren[…]

Oecumenische Vespers op de zondagmiddagen in de veertigdagentijd 2016

Oecumenische Vespers op de zondagmiddagen in de veertigdagentijd 2016

Op initiatief van de Stuurgroep Oecumene BEL worden dit jaar op de zondagen in de tijd voor Pasen in de kerken van de bij de stuurgroep aangesloten parochies en gemeenten oecumenische vespers gehouden waarbij de pastores van de verschillende kerken zullen voorgaan. De vespers duren ongeveer een half uur en beginnen om 17.00 uur. MetLees meer overOecumenische Vespers op de zondagmiddagen in de veertigdagentijd 2016[…]

Oecumenische Vesper op zondag 28 februari 2016 om 19.00 uur in de Johanneskerk, Naarderstraat 5 te Laren

Oecumenische Vesper op zondag 28 februari 2016 om 19.00 uur in de Johanneskerk, Naarderstraat 5 te Laren

In het seizoen 2015-2016 is het thema van de Oecumenische Vespers: Een Beeld van een Kerk De Schare De menigten die achter Jezus aanlopen. Steeds volgde een grote schare mensen Jezus op zijn tocht door het land (Marc.6, 30-34), als schapen zonder herder. Wie zal hen troosten, te eten geven, uit de verdrukking wegvoeren? Het LamLees meer overOecumenische Vesper op zondag 28 februari 2016 om 19.00 uur in de Johanneskerk, Naarderstraat 5 te Laren[…]

Oecumenische Vesper op zondag 31 januari 2016 om 19.00 uur in de Johanneskerk, Naarderstraat 5 te Laren

Oecumenische Vesper op zondag 31 januari 2016 om 19.00 uur in de Johanneskerk, Naarderstraat 5 te Laren

In het seizoen 2015-2016 is het thema van de Oecumenische Vespers: Een Beeld van een Kerk ‘Lichaam van de Heer’ Wanneer zijn wij het Lichaam van de Heer? In zijn brief aan de Romeinen (Rom.12: 9-21) geeft Paulus in korte, krachtige zinnen aan hoe wij ons, in broederlijke liefde, moeten verhouden tot de medemens. Dan zijnLees meer overOecumenische Vesper op zondag 31 januari 2016 om 19.00 uur in de Johanneskerk, Naarderstraat 5 te Laren[…]

Oecumenische Vesper op zondag 29 november 2015 om 19.00 uur in de Johanneskerk, Naarderstraat 5 te Laren

Oecumenische Vesper op zondag 29 november 2015 om 19.00 uur in de Johanneskerk, Naarderstraat 5 te Laren

 In het seizoen 2015-2016 is het thema van de Oecumenische Vespers: Een Beeld van een Kerk  ‘De Wachter’ In de Bijbel worden we vaak opgeroepen waakzaam te zijn: “Weest op uw hoede en waakt! Want gij weet niet, wanneer de tijd daar is” (Marc. 13, 28-37). Weten wij wanneer het onze tijd is om te gaan?Lees meer overOecumenische Vesper op zondag 29 november 2015 om 19.00 uur in de Johanneskerk, Naarderstraat 5 te Laren[…]

Oecumenische Vesper op zondag 25 oktober 2015 om 19.00 uur in de Johanneskerk, Naarderstraat 5 te Laren

Oecumenische Vesper op zondag 25 oktober 2015 om 19.00 uur in de Johanneskerk, Naarderstraat 5 te Laren

In het seizoen 2015-2016 is het thema van de Oecumenische Vespers: Een Beeld van een Kerk Dienstknecht “De Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen; wie groot wil worden moet dienaar zijn” (Matth.20: 20-28). God zal ons daarbij bijstaan en sterk. Zijn wíj dienstbaar aan God en medemens? Dat is deLees meer overOecumenische Vesper op zondag 25 oktober 2015 om 19.00 uur in de Johanneskerk, Naarderstraat 5 te Laren[…]

Oecumenische Vesper op zondag 27 september 2015 om 19.00 uur in de Johanneskerk, Naarderstraat 5 te Laren

Oecumenische Vesper op zondag 27 september 2015 om 19.00 uur in de Johanneskerk, Naarderstraat 5 te Laren

Oecumenische ondag 27 september a.s., om 19 uur, starten we met een nieuw (en laatste) seizoen Oecumenische Vespers in de Johanneskerk te Laren. Thema dit komend jaar is:  Een Beeld van een Kerk. Wij zijn Gods volk onderweg. Wij zullen wandelen in de Naam van Jahweh (Micha 4:1-5), als kinderen van het licht (Efeziërs 5:Lees meer overOecumenische Vesper op zondag 27 september 2015 om 19.00 uur in de Johanneskerk, Naarderstraat 5 te Laren[…]