Oecumenische Vesper op zondag 31 januari 2016 om 19.00 uur in de Johanneskerk, Naarderstraat 5 te Laren

Johanneskerk

In het seizoen 2015-2016 is het thema van de Oecumenische Vespers: Een Beeld van een Kerk

‘Lichaam van de Heer’

Wanneer zijn wij het Lichaam van de Heer? In zijn brief aan de Romeinen (Rom.12: 9-21) geeft Paulus in korte, krachtige zinnen aan hoe wij ons, in broederlijke liefde, moeten verhouden tot de medemens. Dan zijn wij het Lichaam van de Heer, d.w.z. leven wij zoals Jezus het ons voorleefde. “Dit is mijn gebod: dat u elkaar liefhebt, zoals ik u heb liefgehad” (Joh. !5: 9-16).

Dragen wij deze opdracht uit in ons eigen leven?
Daarover willen we nadenken en bidden in de Oecumenische Vesper van zondag 31 januari 2016 om 19 uur in de Johanneskerk in Laren.

Voorgangers: ds. J.de Bruijn (Laren), liturgie, en pastoor J.Vriend (Laren).
Muzikale medewerking: Sint.Jan Cantorij o.l.v. Jim Berben; Yvonne Berben-Van der Mark – fluit en Joost Veerman – orgel.

Met deze bijzondere jubileum Vesper vieren we het 35-JARIG BESTAAN van de Oecumenische Vespers Laren. U bent van harte welkom!