Kerkcafé op donderdag 21 januari 2016 om 20.00 uur in de Dorpskerk aan de Torenlaan 16 in Blaricum

Middeleeuws handschrift

Dr. Henk Aertsen: de Bijbel verbeeld in middeleeuwse handschriften

In de middeleeuwse handschriften zijn prachtige illustraties (‘miniaturen’) te vinden, met name over Bijbelse onderwerpen. In een korte inleiding wordt uitgelegd hoe een handschrift tot stand kwam en volgt een overzicht van het soort geschriften waarin deze illustraties voorkomen. Daarna gaan we de bijbel door, voor de pauze de verhalen van het Oude Testament, na de pauze die van het Nieuwe Testament. We zien dan tegelijk hoe de illustratiekunst zich in de loop der tijden ontwikkelde: aanvankelijk waren het eenvoudige, ingekleurde tekeningen gemaakt door getalenteerde monniken, in de vijftiende eeuw werden het minischilderijtjes, vervaardigd door echte beroepskunstenaars, zoals de Gebroeders Van Limburg.

Dr. Henk Aertsen (1943) heeft bijna 35 jaar aan de Vrije Universiteit in Amsterdam de Engelse Taal- en Letterkunde van de Middeleeuwen gedoceerd, is auteur of coauteur van een aantal wetenschappelijke publicaties en van een reeks studieboeken die vooral in Amerika door studenten bestudeerd moesten worden, zo is hem bij gastcolleges daar gebleken. De middeleeuwse handschriftkunde is een van zijn hobby’s. Hij is hoofdredacteur van Onderweg, het gezamenlijke kerkblad van de Protestantse Gemeenten van Blaricum en van Laren-Eemnes, waarvoor hij de nummers van de kerkelijke hoogtijdagen voorziet van een illustratie uit middeleeuwse handschriften.

De avond wordt gehouden in de Dorpskerk in Blaricum en begint om 20.00 uur precies. Vanaf 19.45 uur zijn koffie en thee beschikbaar. Opgave vooraf wordt op prijs gesteld via de website ; daar kunnen ook de meeste inleidingen die in de afgelopen jaren zijn gehouden, worden beluisterd.