Oecumenische Vesper op zondag 24 april 2016 om 19.00 uur in de Johanneskerk, Naarderstraat 5 te Laren

Johanneskerk op blog

                                                   Een Beeld van een Kerk

                                                      -Leraar en Leerling-

Paulus prijst in zijn brief de Thessalonicenzen dat zij niet alleen het Evangelie hebben aanhoord (als leerlingen), maar ook navolgers zijn geworden en voorbeeld voor alle gelovigen (als leraren).En in Lucas 10:38-42 luisterde Maria naar Jezus’ woord, terwijl Martha druk is met het huishouden. Jezus prijst Maria: zij heeft het beste deel genomen.

Zijn wij als Maria (luisterend naar Zijn woord) of als Martha: druk bezig met andere zaken? Daarover willen we nadenken in de Oecumenische Vesper van 24 april 2016, om 19 uur in de Johanneskerk in Laren.

Voorgangers: pastor C.J.N. Lavaleije (Huizen) en ds. A. Parmentier (Hilversum)

Muzikale medewerking: Dubbelkwartet “Huizen” o.l.v. Anton Helmink; Joost Veerman, orgel

Hartelijk welkom!