Oecumenische dienst gezamenlijke kerken in de BEL-dorpen op zondag 22 mei 2016 om 11.00 uur in de Vituskerk in Blaricum

liturgischebegeleiding

Op zondag 22 mei a.s. om 11.00 uur wordt in de Sint Vituskerk, Kerklaan, Blaricum een oecumenische viering gehouden.

Jaarlijks worden er op initiatief van de Stuurgroep Oecumene BEL een drietal oecumenische vieringen georganiseerd. Een viering in Laren in de Gebedsweek voor de Eenheid, een viering in Blaricum in de tijd rond Pinksteren en een viering in Eemnes in de Vredesweek. Deze vieringen zijn plaatsen van ontmoeting voor gemeenteleden en parochianen van de kerken in onze dorpen.

Voorgangers tijdens de viering op 22 mei a.s. zijn pastor Maciej Sendecki (RK Vitusparochie Blaricum) en ds. René van den Beld (Protestantse Gemeente Blaricum)

U bent van harte welkom!