Elbert Roest en God. Dinsdag 12 april 2016 om 19.30 uur in de Johanneskerk, Naarderstraat, Laren

Elbert Roest

Elbert Roest, burgemeester van Laren, heeft een paar jaar geleden op een avond over het boek Job verteld. Hij was diep onder de indruk van de wijze waarop Job met het grote leed dat hem werd aangedaan, omging. Hij verbond toen het woord ‘wijsheid’ met God. 

In het licht van het winterprogramma met het thema ‘God?’, hebben de organisatoren van deze lezingencyclus, hem uitgenodigd om breed en vrijuit zijn gedachten te uiten over de naam die door alle eeuwen heen geklonken heeft en nog steeds klinkt.

Nu heeft een burgemeester een verbindende taak. Hij is politiek gezien gehouden aan de scheiding tussen kerk en staat en behartigt in het bijzonder de neutraliteit van de overheid op levensbeschouwelijk gebied. Neutraliteit betekent echter niet dat je geen eigen ervaringen, gedachten en meningen mag hebben.

Elbert Roest zal het thema van deze avond invullen aan de hand van het verhaal van zijn camino, de pelgrimstocht van ruim 900 kilometer die hij in de zomer van 2015 maakte van Saint Jean Pied de Port naar Muxia. Hij zal vertellen over zijn inspiratie, ontmoetingen en godsbeleving in de tocht en ingaan op de intrigerende vraag wat mensen nu al duizend jaar drijft op weg te gaan.

Datum, tijd en plaats: dinsdag 12 april 2016, van 19.30 tot 21.30 uur in de Johanneskerk aan de Naarderstraat, Laren

Bij binnenkomst koffie of thee en bij de afsluiting, een glas wijn. De toegang is gratis maar een bijdrage wordt zeer op prijs gesteld!