Oecumenische Vesper op zondag 25 oktober 2015 om 19.00 uur in de Johanneskerk, Naarderstraat 5 te Laren

Johanneskerk

In het seizoen 2015-2016 is het thema van de Oecumenische Vespers: Een Beeld van een Kerk

Dienstknecht
“De Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen; wie groot wil worden moet dienaar zijn” (Matth.20: 20-28).
God zal ons daarbij bijstaan en sterk. Zijn wíj dienstbaar aan God en medemens?

Dat is de centrale vraag in de Oecumenische Vesper van zondag 25 oktober 2015, om 19 uur in de Johanneskerk te Laren, waarvoor u van harte wordt uitgenodigd.

Voorgangers: pastoor N. Schoorl (Almere) en ds. M. Snaterse (Houten).

Muzikale medewerking: Cantorij Dorpskerk Blaricum o.l.v. Anton Helmink.