Lezing door Emanuel Rutten op maandag 12 oktober 2015 om 20 uur in het Brinkhuis in Laren

Emanuel Rutten
Emanuel Rutten

In twee eerdere voordrachten in 2013 en 2014 heeft filosoof Emanuel Rutten betoogd dat er verschillende goede rationele argumenten zijn voor het bestaan van God. Dergelijke argumenten zijn evenwel nog niet automatisch argumenten voor (het bestaan van) de christelijke God. In de komende, het drieluik afsluitende lezing zal Rutten betogen dat er eveneens goede rationele argumenten zijn voor de opvatting dat God in feite de God is waarvan het Christendom getuigt. Op verzoek van de parochie Sint Jan – Goede Herder zal Rutten ingaan op vijf verschillende argumenten
 
Dr. ir. G.J.E. Rutten (1973) is als filosoof verbonden aan het Abraham Kuyper Centre for Science and Religion van het Departement Wijsbegeerte van de Vrije Universiteit Amsterdam.
 
De bijeenkomst zal plaatsvinden op maandag 12 oktober 2015 van 20.00- 22.00 uur, met een borrel na afloop, in het Brinkhuis in Laren (links naast de basiliek). Er zal veel ruimte zijn voor debat. Het onderwerp is de Christelijke God, maar wij waarderen uw aanwezigheid onafhankelijk van uw (geloof) overtuiging. Op deze manier kunnen wij namelijk juist het debat open en scherp voeren!
 
Dit symposium is kosteloos. In verband met beperkte capaciteit wel graag uw aanmelding naar evenementen@sintjanlaren.nl.