Basaal Bijbellezen: Mozes. Johanneskerk, Naarderstraat 5, Laren. De woensdagen 7, 14 en 21 maart 2018 van 19.30 – 21.30 uur

Basaal Bijbellezen: Mozes

Mozes staat dit jaar centraal bij het Basaal Bijbellezen. Mozes zet de toon van de Joods-Christelijke traditie. Kerngedachte in deze traditie is: geloven heeft met vrijheid te maken. Niet de vrijheid om maar te kunnen doen wat je wilt.
Centraal in het leven van Mozes staan de Tien Woorden, die je mag zien als richtingwijzers naar het goede leven in vrijheid.

We lezen kernverhalen over deze grote Bijbelse figuur: over zijn geboorte, over de brandende braamstruik en de Godsnaam, over de doortocht en over de Tien Woorden.

Basaal Bijbellezen houdt in: we kijken naar wat er letterlijk staat, naar hoe het uitgelegd is en naar wat de betekenis kan zijn voor mensen van nu. De avonden zijn bedoeld voor wie iets meer wil weten over achtergronden en betekenissen. De avonden hebben een informatief karakter. Er is gelegenheid om vragen te stellen en opmerkingen te maken.
Wie wil komen om alleen te luisteren is ook hartelijk welkom. De avonden vormen een serie. U kunt ook (een) afzonderlijke avond(en) bezoeken.

Data                woensdag 7, 14 en 21 maart 2018
Tijd                  19.30 – 21.30 uur
Plaats              Johanneskerk, Naarderstraat 5, Laren
Spreker           Job de Bruijn
Job de Bruijn is predikant van de Protestantse Gemeente Laren – Eemnes.