Kerkcafé met familietherapeut Else-Marie van den Eerenbeemt. Dorpskerk, Torenlaan 16, Blaricum. Donderdagavond 22 maart 2018 20.00 uur

Else-Marie van den Eerenbeemt

Liefde, leed en loyaliteit. Het familieverhaal door de generaties heen.

Op donderdag 22 maart a.s. verwelkomt het Kerkcafé familietherapeut Else-Marie van den Eerenbeemt. Zij zal worden geïnterviewd door Jacobine Geel.

Else-Marie van den Eerenbeemt (Den Bosch, 1946), opgeleid door prof. Boszormeyi-Nagy in Philadelphia (VS) is specialist op het gebied van familieverhoudingen, docent aan Hogescholen en Universiteiten in Nederland en Vlaanderen. Ze schreef diverse boeken, verzorgt columns in diverse tijdschriften, speelt regelmatig een rol bij informatieve tv programma’s en geeft met grote regelmaat lezingen en masterclasses, niet zelden over de invloed van het intergenerationele familie-erfgoed op het individuele welbevinden, de relatievorming en de beroepsuitoefening.

Eén van de hoofdthema’s in haar werk is de onverbrekelijke, onuitwisbare band tussen ouders en kinderen. Familie gaat een leven mee. Er is nauwelijks een krachtiger en tegelijk kwetsbaarder band te bedenken dan deze. Familiebanden zijn sterk. Ze kunnen op allerlei manieren vaart aan je leven geven; ze kunnen ook belemmerend of kwetsend zijn.

Onderwerpen die in de lezing van Else-Marie aan de orde komen, zijn bijvoorbeeld:
• de kracht en kwaliteit van familierelaties
• de balans van zorg geven en ontvangen
• zondebok en zondagskind
• familiemythen en familiegeheimen
• erven van toekomst


De avond begint om 20.00 uur in de Dorpskerk in Blaricum.

Koffie en thee is beschikbaar vanaf 19.45 uur.
Na afloop (rond 22.00 uur) kan een glas worden gedronken.