De Passie, zondag 2 april 2017 15.30 uur St. Vituskerk, Kerklaan 17, Blaricum


Na het succes van vorig jaar zal op zondagmiddag 2 april om 15.30 uur in de St. Vituskerk in Blaricum weer een Passie-uitvoering ten gehore worden gebracht.

Dit jaar wordt het lijdensverhaal belicht vanuit het oogpunt van Maria, de moeder van Jezus. Cuno Lavaleije heeft het verhaal geschreven en hij zal ook de verteller zijn.

Het TIMELESS koor, onder leiding van Henri Boelen, levert weer de muzikale bijdrage door het zingen van passende liederen, waarin wordt getracht het verhaal naar onze tijd te halen. De liederen zullen dit keer voornamelijk Engelstalig zijn, maar in het bij aanvang gratis verstrekte programmaboekje zal hierbij een goede uitleg worden gegeven.

Deze uitvoering is geschikt voor jongeren vanaf groep 7/8 (bovenbouw basisschool) en volwassenen.

U bent van harte welkom!

De toegang op deze middag is vrij. Na afloop is er een deurcollecte waarin om een vrijblijvende bijdrage wordt gevraagd. Deze opbrengst zal, na aftrek van de onkosten, geheel ten goede komen aan de Interkerkelijke 40-dagenaktie Laren-Blaricum-Eemnes