De ziel in Hebreeuwse letters verbeelding in schilderijen. Lezing door Ruud Bartlema. Dinsdag 13 januari 2015 Johanneskerk, Naarderstraat, Laren

hebr. letter

De ziel in Hebreeuwse letters verbeeld

In het vorige seizoen is aandacht besteed aan de Hebreeuwse letters. Daarbij zagen we dat de Hebreeuwse letters ieder voor zich een eigen betekenis (noem het ‘een ziel’) hebben.

Beeldend kunstenaar en theoloog Ruud Bartlema houdt zich al jaren bezig met joodse mystiek en heeft bij elk van de 22 Hebreeuwse letters een schilderij gemaakt. Aan elke letter zijn meerdere betekenissen en verhalen verbonden, waarvan de schilderijen er enige tonen. Hij zal ons een aantal van zijn schilderijen laten zien en een toelichting erop geven. Daarbij komen verschillende invalshoeken naar voren: de vorm van een letter, de naam, de getalswaarde, of een bijbels of nabijbels verhaal.

De lezing van Ruud Bartlema staat los van de lezingen van vorig jaar over de Hebreeuwse letters en is dus voor een ieder te volgen.

Datum dinsdag 13 januari 2015
Tijd 19.30 – 21.30 uur
Plaats Johanneskerk
Spreker Ruud Bartlema