Kerkcafé op donderdag 17 maart 2016 om 20.00 uur in de Dorpskerk aan de Torenlaan 16 in Blaricum

Tjeu van den Berk
Tjeu van den Berk

Dr. Tjeu van den Berk: Het oude Egypte, bakermat van het jonge Christendom.

Het zou heel goed kunnen zijn, dat we er nooit wakker van hebben gelegen, maar toch is het wel een intrigerende vraag waar toch die nogal onjoodse thema’s in de christelijke geloofsleer (zie het credo, de 12 artikelen) vandaan komen zoals : een vader die een zoon voortbrengt, een kind dat uit een maagd geboren wordt, een god die sterft en na drie dagen verrijst, een nederdaling ter helle, een opstijging ten hemel, een wederkomst om te oordelen levenden en doden…

Tjeu van den Berk voert ons mee naar de bronnen van de Nijl en Alexandrië, aan het begin van onze jaartelling smeltkroes van volken en religies. “…um… zu verstehen, musz man nach Ägypten gehen”, zo zei het ooit dr. Eugen Drewermann, een vermaard en spraakmakend theoloog en psychotherapeut in Duitsland. Met onverflauwde geestdrift laat Tjeu van den Berk met veel voorbeelden zien hoezeer de beelden van het christendom hun wortels hebben in het Oude Egypte.

Dr. M.F.M. van den Berk is theoloog, studeerde in Rome, Lyon en Utrecht. In die laatste plaats heeft hij lang gewerkt aan de Katholieke Theologische Universiteit. Hij heeft zich intens verdiept in symboliseringsprocessen en de raakvlakken van religie en psychologie, kunst en cultuur. Over die thema’s heeft hij veel gepubliceerd o.a. “Die Zauberflöte”, “Het Mysterie van de hersenstam”, “Mystagogie”, “Het Numineuze”, en dan natuurlijk zijn boek uit 2011 waarvan de titel het thema van deze avond is.

De avond wordt gehouden in de Dorpskerk in Blaricum en begint om 20.00 uur precies. Vanaf 19.45 uur zijn koffie en thee beschikbaar. Opgave vooraf wordt op prijs gesteld via de website www.pgblaricum.nl ; daar kunnen ook de meeste inleidingen die in de afgelopen jaren zijn gehouden, worden beluisterd.