Festival of Lessons and Carols Sint Jansbasiliek, Brink, Laren Zaterdag 23 december 2023, 19.30 uur

Festival of Lessons and Carols
Het is inmiddels een zeer gewaardeerde traditie om daags voor kerst een Festival of Lessons and Carols te houden onder de fraaie gewelven van de Larense Sint Jansbasiliek.
Deze prachtige viering, naar het voorbeeld van King’s College Cambridge, vol Engelse koormuziek en majestueuze samenzang rondom de aloude lezingen van Advent en Kerstmis, brengt een ieder in de juiste stemming. Een inspirerende combinatie van woord en muziek, koor en samenzang.

Ook dit jaar organiseert het Koorhuys dit evenement en wel op zaterdag 23 december om 19.30 uur. De zang zal worden verzorgd door Vespera Lux o.l.v. Paul Snoek met Wybe Kooijmans achter het orgel. Voorganger is pastoor Nico van der Peet, rector van de basiliek van Laren. Uiteraard is de toegang vrij, maar er is wel een deurcollecte om de kosten te helpen dragen.

Het Festival is een onderdeel van de serie Choral Evensongs die het Koorhuys in de basiliek mag organiseren, steeds op de eerste zondag van de maand om 17 uur. Het nieuwe koor
Vespera Lux, exclusief opgericht voor deze serie in Laren, zal op 23 december voor het eerst van zich laten horen. De 30 getrainde zangers en zangeressen werken hard aan een Cathedral niveau en het belooft bijzonder fraai te gaan klinken.
U bent van harte welkom om bij deze première aanwezig te zijn!