Het evangelie van Maria Magdalena. Woensdag 15 april 2015 in de Johanneskerk, Naarderstraat, Laren

Job-de-BruijnHet evangelie van Maria Magdalena  

Het verhaal van een bezielde vrouw staat niet in de Bijbel, het evangelie van Maria van Magdala. Het maakt geen deel uit van de canon. Wat de reden daarvan is?

Is het boek pas verschenen nadat de Bijbelboeken gekozen en vastgesteld waren? Of is er sprake van een samenzwering: mannen domineerden de kerk. Ze hebben eeuwenlang vrouwen op allerlei posities geweerd. Zo was het ook onbestaanbaar dat een vrouw een evangelie geschreven zou hebben.
Het evangelie van Maria Magdalena is pas laat gevonden. Ruim honderd jaar geleden ontdekte men een gehavend geschrift, waar nog maar een klein deel van overgebleven is. Het duurde vervolgens weer honderd jaar voordat de tekst fatsoenlijk gepubliceerd werd. Toen bleek dat de inhoud van dit boekje van Maria Magdalena belangwekkende dingen meldde. Als het om de figuur van Jezus gaat, legt dit evangelie andere accenten dan de bijbelse evangeliën. Het heeft onmiskenbaar de trekken van de gnostiek, de spirituele stroming die spreekt van innerlijke kennis als weg naar het goddelijke licht.
Het verhaal van deze bezielde vrouw mag steeds weer gehoord worden, ook door ons.  

Datum: woensdag 15 april 2015
Tijd: 19.30 – 21.30 uur
Plaats: Johanneskerk
Spreker: Job de Bruijn