Is door het enorme lijden in de wereld het geloof in een goede God onredelijk. Wiskundige en filosoof dr. ir. Emanuel Rutten. Op dinsdag 31 oktober 2017 20.00 uur Kerkcafé Dorpskerk, Torenlaan, Blaricum

Dr. ir. Emanuel Rutten (1973) is wiskundige en filosoof. Hij is verbonden aan de Faculteit Geesteswetenschappen van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Het onderzoeks- en onderwijsterrein van Rutten omvat de relatie tussen geloof en wetenschap, het evalueren van de redelijkheid van seculiere en religieuze wereldbeelden, kennisleer en speculatief realisme, logica en retorica, en niet te vergeten esthetiek.
Rutten spreekt met zijn unieke benadering van geloof veel mensen (positief) aan en deinst niet terug voor een inhoudelijke en goede discussie over geloof. Zo is hij recentelijk in een overvolle Martinikerk een bijzonder debat aangegaan met Arjen Lubach (atheïst).
Rutten is van mening dat er, vanuit de filosofie, voldoende rationele argumenten zijn voor het bestaan van God. Nu is dat natuurlijk nog geen uitgemaakte zaak of deze God een goede God is. Het lijden van vele mensen op aarde, het kwaad dat we elkaar aandoen, het overvalt en ontmoedigd ons.

Rutten zal een betoog houden, dat uit het vele lijden in de wereld niet valt af te leiden dat God niet goed is. Nee, sterker nog, het lijden levert ons geen voldoende grond om te denken dat God onverschillig of zelfs slecht is.

De opzet van de bijeenkomsten van het kercafé: vóór de pauze wordt de gastspreker geïnterviewd door drs. Jacobine Geel, na de pauze volgt het tweede deel van het interview waarbij het mogelijk is met de gastspreker in discussie te gaan.

De avond wordt gehouden in de Dorpskerk in Blaricum en begint om 20.00 uur precies. Vanaf 19.45 uur zijn koffie en thee beschikbaar.

Op de website www.pgblaricum.nl kunnen de meeste inleidingen die in de afgelopen jaren zijn gehouden, worden beluisterd.