Jaap van Duijn over: Mondriaan (1872-1944). Johanneskerk, Naarderstraat 5, Laren. Dinsdag 11 oktober 2022 19.30 – 21.00 uur

Piet Mondriaan

Mondriaan (1872-1944). Eén van de tien belangrijkste schilders van Nederland

Door zijn geestkracht gedreven werd hij van een doorsnee Haagse School schilder uit de 19e eeuw de grote vernieuwer van de schilderkunst in de 20e eeuw.
We volgen zijn leven, zijn werk, het ontstaan van de Stijl, zijn vijfjarig verblijf in Laren en de spirituele verdieping, die het mogelijk maakte dat Mondriaan zijn hele leven bleef evolueren. Zelfs na zijn dood kreeg hij vele navolgers, die doorgingen, waar hij was gebleven.

In kort bestek leert u hem kennen als kunstschilder en als dandy en maakt u kennis met zijn zeer gevarieerde werk in verschillende stijlen, ook na de periode van de Stijl. We komen tijdens zijn leven vele relaties met dames tegen, maar hij trouwt nooit. Interessant detail is dat zijn eerste abstracte werk is ontstaan in Laren en de theosofie ook hier opgedaan, heeft hem zijn leven lang niet losgelaten.

In het winterprogramma past de gepassioneerde Mondriaan als geen ander. Door zijn leven en werk komen we de drie woorden van ‘Zin, Ziel en Zaligheid’ in volle betekenis meer dan eens tegen.
U raakt bekend met de opvolgers van Mondriaan in de latere kunstvormen.
De lezing zal opgeluisterd worden met beelden uit zijn verschillende levensfasen.

Inleider Jaap van Duijn is voorzitter van de Stichting Gifted Art.
www.giftedart.nl / www.mondriaanroute.nl

 

De avond wordt gehouden in de Johanneskerk. Bij binnenkomst is er koffie of thee en bij de afsluiting een glas. De toegang is gratis maar een bijdrage wordt zeer op prijs gesteld!

Datum: dinsdag 11 oktober
Tijd: 19.30 – 21.00 uur
Plaats: Johanneskerk, Naarderstraat 5, Laren
Spreker: Jaap van Duijn