Jacobine Geel in gesprek met schrijfster en filosofe Désanne van Brederode. Dorpskerk, Torenlaan, Blaricum. Dinsdagavond 13 februari 2018 20.00 uur

Désanne van Brederode

Op dinsdag 13 februari a.s. verwelkomen wij schijfster en filosofe Désanne van Brederode (1970) op de eerste avond van weer een nieuwe cyclus ‘bijeenkomsten op het raakvlak van geloof en samenleving’ in de Dorpskerk te Blaricum. Een avond over liefde, leven met aandacht en de moed om te twijfelen.

Van Brederode (Utrecht 1970) studeerde filosofie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, debuteerde als schrijfster in 1994 met haar roman Ave verum corpus (Gegroet waarlijk lichaam) en deed daarna vele publicaties het licht zien. Ze publiceerde onder meer in De Groene Amsterdammer en vanaf 2006 verzorgde zij enige jaren regelmatig een column in het televisieprogramma Buitenhof.

In 2007 won ze de Gerard Walschap-Prijs.

In haar boeken en lezingen gaat het vaak over levensbeschouwelijke thema’s als compassie, empathie, de moed om kwetsbaar te zijn. Anders gezegd: een belangrijk thema voor haar is leven met aandacht. Niet in de eerste plaats om er zelf beter of gelukkiger van te worden, maar om mensen en dingen recht doen, ze de kans geven háár te raken.

Hoe dat thema in haar leven en werk vorm krijgt en hoe ze vanuit die houding naar onze samenleving kijkt…..? In het gesprek met haar hopen we daar meer zicht op te krijgen.

Een citaat: “….Ik geloof niet in de diepere bedoeling van leed. Het is niet te aanvaarden, dat er zoveel zinloze ellende is op de wereld. Maar je kunt het gevoel van onmacht daarover wel vormgeven en het met elkaar delen. Dan richt je jezelf op dat wat positief is”.

De avond begint om 20.00 uur in de Dorpskerk in Blaricum.
Koffie en thee is beschikbaar vanaf 19.45 uur.
Na afloop (rond 22.00 uur) kan een glas worden gedronken.