Jonge politici en hun bezieling. Dinsdag 3 februari 2015 in de Johanneskerk, Naarderstraat, Laren

Hanke Bruins SlotZe zitten in de Tweede Kamer, als volksvertegenwoordiger. Ze voeren het woord namens hun partij. Je hoort wat ze zeggen, je hoort soms hoe ze discussiëren, je ziet hoe ze overkomen op de televisie.
Maar wat motiveert hen, wat heeft hen er toe gebracht om aansluiting te zoeken bij hun partij, wat zijn hun diepere drijfveren, waardoor worden zij bezield?

We hebben deze vragen aan jonge Tweede Kamerleden van verschillende partijen voorgelegd. We hebben hun gevraagd om iets van zichzelf te laten zien, een diepere laag die niet altijd in de media zichtbaar wordt.
We zijn blij dat Hanke Bruins Slot de uitnodiging heeft aangenomen.
Iets over de achtergronden van Hanke Bruins Slot. Ze is 37 jaar oud en sinds juni 2010 lid van de CDA fractie in de Tweede kamer. Hanke werkte na haar universitaire studies (staats- en bestuursrecht, bestuurskunde en management aan de Universiteit Utrecht) een paar jaar als student- en projectassistent, en aansluitend als senior beleidsmedewerker op de afdeling Bestuurlijke Organisatie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Ze volgde van 2005 tot 2007 een postacademische officiersopleiding aan de Koninklijke Militaire Academie te Breda. Daarna was zij als beroepsmilitair werkzaam. Ze nam deel aan militaire missies in Afghanistan.

Datum dinsdag 3 februari 2015
Tijd 20.00 – 21.45 uur