Kerkcafé op donderdag 12 februari 2015 om 20.00 uur in de Dorpskerk aan de Torenlaan 16 in Blaricum

Michael van der Meer

DR. MICHAEL VAN DER MEER: QUMRAN EN DE BIJBEL

Afgelopen jaar was de Bijbel ineens weer voorpaginanieuws toen een aantal Dode Zeerollen te bezichtigen was in het Drents museum in Assen. Uit nieuw onderzoek blijkt dat de gedachte van onderzoekers van ongeveer een generatie geleden dat deze rollen geschreven zijn door leden van de kloostergemeenschap der Essenen, niet juist was. De Essenen leefden daar van ongeveer 140 voor Christus tot aan de verwoesting door de Romeinen in 68 na Christus. Nu is duidelijk geworden dat veel handschriften deels ouder zijn en waarschijnlijk afkomstig zijn van veel bredere lagen van de Joodse samenleving rond het begin van de christelijke jaartelling.

Uit deze nieuwe inzichten blijkt bovendien dat de rollen niet rechtstreeks iets over Jezus en de eerste Christenen te vertellen hebben, maar ze bieden wel fascinerend vergelijkingsmateriaal voor de studie van verschillende messiaans-georiënteerde groepen aan het begin van onze jaartelling.

Deze inzichten hebben vooral ook gevolgen voor de manier waarop wij naar de Bijbel kijken. Boeken die nu apocrief (verborgen) worden genoemd, zoals Henoch en Jubileeën, waren waarschijnlijk even gezaghebbend als bijbel-boeken. Bovendien blijken er van ‘dezelfde’ boeken verschillende versies in omloop te zijn geweest, zoals bijvoorbeeld van Deuteronomium, Samuel en Jeremia. Het is daarom de vraag hoe het zit met wat Joden en Christenen beschouwen als de basis van hun geloof.

Dr. Michaël van der Meer studeerde theologie en Semitische talen in Amsterdam (VU, UvA en KTA). Hij promoveerde aan de RU te Leiden op een proefschrift over onder meer de Dode Zeerollen van het boek Jozua. Als tijdelijk docent Oude Testament werkte hij van 2010 tot 2014 aan het Qumran Instituut van de RU Groningen. Thans is hij leraar godsdienst aan het Hermann Wesselink College te Amstelveen.

De avond wordt gehouden in de Dorpskerk in Blaricum en begint om 20.00 uur precies. Vanaf 19.45 uur zijn koffie en thee beschikbaar. Opgave vooraf wordt op prijs gesteld via de website ; daar kunnen ook de meeste inleidingen die in de afgelopen jaren zijn gehouden, worden beluisterd. U bent van harte welkom