Oecumenische Vesper op zondag 22 februari 2015 om 19.00 uur in de Johanneskerk, Naarderstraat 5 te Laren

Johanneskerk
In het seizoen 2014-2015 is het thema van de Oecumenische Vespers: het “Onze Vader”, het gebed dat Jezus zelf ons leerde.   
“Geef ons heden ons dagelijks brood”   

Dit bidden wij want ons lichaam heeft voedsel nodig om te kunnen voortbestaan. Maar de mens leeft niet van brood alleen. Jezus zegt:” Ik ben het brood des levens. Werk niet voor de spijs die vergaat, maar voor de spijs die blijft tot in het eeuwige leven” (Joh. 6: 27-35). 

Dat is de diepere betekenis van ons verzoek: geef ons kracht om de werken Gods te kunnen verrichten. Daarvoor willen we bidden in de Oecumenische Vesper van zondag 22 februari 2015, om 19 uur in de Johanneskerk te Laren.
Voorgangers:  Ds. R. van den Beld (Baarn) en pastor W.G. Vlooswijk (Hilversum)
Muzikale medewerking: St. Jan Cantorij o.l.v. Jim Berben

U bent van harte welkom!