Kerkcafé: Alexander Rinnooy Kan ‘over Europa’ in het kader van de komende Europese verkiezingen in mei 2019. Dorpskerk, Torenlaan 16, Blaricum. Donderdag 21 maart 2019 20.00 uur

Alexander Rinnooy Kan

Ook in Nederland staat Europa steeds meer ter discussie. Steeds grotere groepen Nederlanders voelen zich onbehaaglijk onder de toenemende invloed op ons bestaan van “Europa”. Zijn het begrijpelijke angsten en grieven? Vooral bij “boze” bejaarden? De sterk groeiende aanhang van bv. Forum voor Democratie komt uit de grotere steden, spreekt juist een jonger publiek aan, vaak behorend tot de (betere) middenklasse. Het toont een groot gebrek aan vertrouwen in de gevestigde partijen. Het gaat hen niet alleen om de snelle demografische veranderingen, maar ook om het geschokte vertrouwen in de financiële wereld of de groeiende economische ongelijkheid, de groeiende kloof tussen Oost en West, Noord en Zuid.  Hebben de gevestigde partijen van het midden, liberalen, sociaal- en Christendemocraten daar wel een antwoord op, of staan deze met de mond vol tanden.

Deze avond, zo direct na de provinciale statenverkiezingen, gaat daarover. Hoe belangrijk is het in Europa het populisme terug te dringen? Kan in Nederland weer een gevoel van saamhorigheid ontstaan, die het vertrouwen in de toekomst doet toenemen. Wat kunnen de politieke partijen, van links tot rechts daaraan bijdragen?

Prof. Dr. Rinnooy Kan studeerde af in wiskunde en econometrie. Hij is vooral bekend om zijn voorzitterschap van de Sociaal Economische Raad, bekleedde verschillende (gast) hoogleraarschappen, was bij diverse bedrijven en instellingen lid en ook voorzitter van de Raad van Commissarissen,  en daarnaast ook nog lid van vele maatschappelijke commissies. Nu is hij naast vele andere functies ook nog senator in de eerste Kamer voor D66. Kortom, een man die door zijn rijke ervaring ons met gezag veel kan vertellen.

De avond begint om 20.00 uur in de Dorpskerk in Blaricum
Koffie en thee is beschikbaar vanaf 19.45 uur
Na afloop (rond 22.00 uur) kan een glas worden gedronken