Kerkcafé: ds. Jan Offringa over het onderwerp: Israëltheologie ter discussie. Dorpskerk, Torenlaan 16, Blaricum. Donderdag 29 november 2018 20.00 uur

Jan Offringa

Kerkcafé op donderdag 29 november: heeft als onderwerp: ‘Israël theologie ter discussie”. Gastspreker is ds. Jan Offringa. Waarom zijn christelijke theologen zoveel met Israël bezig en heeft het ‘volk’ Israël zelfs een aparte plek in de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland? Dat heeft meer met misvattingen en schuldgevoelens te maken dan met goede redenen, aldus ds. Jan Offringa. Naar zijn mening ontbreekt er een heldere onderbouwing voor een speciale Israëltheologie. Christenen dienen het jodendom te respecteren zonder het te claimen of in te kapselen in hun eigen denken.

Het christendom moet volgens Offringa niet alleen zijn verwantschap met het jodendom benadrukken maar ook de onderlinge verschillen. En de “onopgeefbare” verbondenheid met het volk Israël’ is zo vaag en slecht onderbouwd, meent hij, dat dit artikel beter geschrapt kan worden uit de kerkorde van de Protestantse Kerk. Dit artikel zou beter omgezet kunnen worden in “een onopgeefbare strijd tegen antisemitisme en elke vorm van discriminatie op grond van ras en geloof”.

Zijn stellingname maakte een uitgebreide discussie los op de website liberaalchristendom.nl, in dagblad Trouw en vele andere platformen. Zoals bv. de mening van ds. Pruiksma, voorzitter van de Protestantse Raad voor Kerk en Israël. Volgens hem is de hele discussie niet nodig. Die berust eerder op een spraakverwarring.

De avond begint om 20.00 uur in de Dorpskerk in Blaricum.
Koffie en thee is beschikbaar vanaf 19.45 uur.

Na afloop (rond 22.00 uur) kan een glas worden gedronken.