Stevo Akkerman geïnterviewd door Jacobine Geel. Journalistiek: feiten of nepnieuws? Johanneskerk, Naarderstraat 5, Laren. Dinsdag 20 november 2018 19.30 – 21.30 uur

Stevo Akkerman

Journalistiek: feiten of nepnieuws?

We leven in een tijd waarin we overspoeld worden door nepnieuws en nieuws over nepnieuws. Maar wat is fake nieuws en wat zijn feiten? Welke informatie is betrouwbaar en welke niet? Een vraag voor iedere TV-kijker en krantlezer, maar ook voor iedere journalist.

Stevo Akkerman, columnist en journalist van het dagblad Trouw, is bereid gevonden zich daarover te laten bevragen. Jacobine Geel zal hem interviewen.

 

Onderwerpen die aan de orde kunnen komen zijn:

  • Liggen de media opeens onder vuur of was dat altijd al zo?
  • Rol internet/sociale media
  • Is er wel zoiets als dé journalistieke waarheid?
  • Rol van de markt: is het u vraagt, wij draaien?
  • Opkomst populisme: werd ‘het volk’ niet gehoord?
  • Framing, wie heeft dat nu weer uitgevonden?
  • Voorbeelden van grote blunders
  • Belang van duiding
  • De rol van de columnist

Stevo Akkerman is journalist. Van zijn hand verschenen o.a. de romans Vals weerzien; De inboorling en Donderdagmiddagdochter.

Jacobine Geel is theologe, televisiepresentatrice en columniste.

Datum dinsdag 20 november 2018
Tijd 19.30 – 21.30 uur
Plaats Johanneskerk, Naarderstraat 5, Laren