Kerkcafé: een avond met dr. Paul Scheffer, hoogleraar in Tilburg Dorpskerk, Torenlaan 16, Blaricum. Donderdag 7 november 2019 20.00 uur

Paul Scheffer

DE OPEN SAMENLEVING EN HAAR GRENZEN

Naar aanleiding van een rapport van de WRR schreef Paul Scheffer in de NRC zijn column Ongemakkelijke inzichten over diversiteit.

Prof. Scheffer schuwt het debat niet. In de jaren tachtig bekritiseerde hij de Vredesbeweging (IKV) die zijns inziens te laat oog zou hebben gehad voor de positie van de dissidenten in de Oostblok landen.
Met zijn publicatie in 2000 verwierf hij grote faam: Het multiculturele drama. Zijn vaak verrassende inzichten waren een doorbraak voor zowel links als rechts in de politiek. Verschillende originele publicaties en boeken volgden, met veelal dezelfde zoektocht naar wat zich afspeelt onder de oppervlakte van de multiculturele samenleving. Onder het motto: “Hoe meer we het conflict tot ons laten doordringen, hoe beter we het kunnen hanteren” .

Deze avond gaat Prof. Scheffer, publicist en hoogleraar Europese studies, nader in op de hier boven genoemde problematiek en U, als bezoeker, krijgt ruim de gelegenheid uw vragen te stellen. We rekenen op een boeiende voordacht en discussie.

 

De avond begint om 20.00 uur in de Dorpskerk in Blaricum.
Koffie en thee is beschikbaar vanaf 19.45 uur.
Na afloop (rond 22.00 uur) kan een glas worden gedronken.