GEANNULEERD! Kerkcafé: een avond met politicus en wetenschapper Bas de Gaay Fortman. Dorpskerk, Torenlaan 16, Blaricum. Donderdag 19 maart 2020 20.00 uur

Bas de Gaay Fortman

GEANNULEERD!!

 

“In een belaagde democratie van crisis naar crisis: wat hebben we aan de Grondwet?” is het uitdagende thema in het Kerkcafé van donderdag 19 maart.

Dat we leven in een gecompliceerde wereld geldt zeker ook in ons eigen land. Klimaatcrisis, stikstofproblematiek inclusief massale acties van boeren, stakingen in het onderwijs, stagnatie in de bouwwereld etc. Verbinding tussen groepen met uiteenlopende belangen is ver te zoeken. Wat knelt is gebrek aan vertrouwen. Bestuurders worden geacht het algemeen belang te dienen op basis van gezag dat wordt betwist, zo niet ontkend.

Is er in die wirwar van groepen mensen met totaal verschillende belangen en standpunten iets te verwachten van de Grondwet? Op de vraag of zoiets als de Grondwet belangrijk is, antwoorden de meeste mensen met een stellig ‘ja’. Kennen ze die dan? Het antwoord van vrijwel iedereen is een even stellig ‘nee’. Maar valt er dan wel verbinding te zoeken in een document dat in ons land vrijwel totaal onbekend is en niet zelden irrelevant wordt gevonden?

Daarover gaan we 19 maart in gesprek met prof.dr.mr. Bas de Gaay Fortman (1937). Een man met een intensieve maatschappelijke en wetenschappelijke loopbaan. Een greep daaruit: in de jaren ’70 van de vorige eeuw was hij lijsttrekker voor en fractievoorzitter van de Politieke Partij Radikalen (PPR) in de Tweede Kamer. Vervolgens van 1977-1991 voor diezelfde partij lid van de Eerste Kamer (het laatste jaar voor Groen Links). Hij bekleedde vele bestuursfuncties en professoraten, vooral op het gebied van conflict, ontwikkeling en mensenrechten.
Hij is emeritus hoogleraar politieke economie aan het Institute of Social Studies in Den Haag en honorair hoogleraar mensenrechten aan de universiteit van Utrecht. Hij is intensief betrokken bij de voorbereiding van manifestaties t.g.v. het 175-jarig bestaan in 2023 van de Grondwet van 1848, waarin de parlementaire democratie en rechtsstaat werden vastgelegd. In 2016 schreef hij Moreel Erfgoed en 2017 De Grondwetwijzer, steeds in samenwerking met zijn kleinkinderen: de ‘millennials’.


De avond begint om 20.00 uur in de Dorpskerk in Blaricum.
Koffie en thee is beschikbaar vanaf 19.45 uur.
Na afloop (rond 22.00 uur) kan een glas worden gedronken.