Kerkcafé met Dr. Edith Plantier: over bijna-dood ervaringen. Dorpskerk, Torenlaan 16, Blaricum. Dinsdag 21 februari 2023, 20.00 uur

Edith Plantier

Dr. Edith Plantier over bijna-dood ervaringen.

Bijna-doodervaringen zijn van alle tijden. De oude Egyptenaren maken er al melding van. Plato gaf in zijn boek de Staat (Politeia) een uitvoerig en ontroerend verslag van een bijna-doodervaring van de soldaat Er.

Ook “gewone ”mensen kunnen totaal onverwachte ervaringen hebben bij sterven en dood. Visioenen waarbij ze worden opgehaald door hun lang gestorven geliefden, een snelle terugblik op het voorbije leven, het gevoel van aanwezigheid van een kracht, plotseling licht. Soms brengt dat degenen die het meemaken tot geheel nieuwe inzichten; soms ook staat een levens- of geloofsovertuiging in de weg bij het toelaten van deze ervaringen.
Maakt het je automatisch tot een beter mens of zitten er ook negatieve kanten aan? Hoe ga je om met bijna-doodervaringen van jezelf en van anderen? Staat er iets over in de Bijbel? Valt een leven na dit leven te bewijzen? Sommige ervaringen van mensen die in een stervensfase verkeren en o.a. de visioenen van Ignatius van Loyola hebben onze wereld en onze geschiedenis voorgoed veranderd. Een positief kritische benadering.

Dr. Edith Plantier uit Amsterdam is emeritus predikant. Zij kreeg bekendheid door haar boeken over pastorale supervisie en over sterven en rouw, waarvan vooral haar proefschrift over Elisabeth Kübler-Ross veel waardering kreeg. Nu zij met emeritaat is werkt zij op freelancebasis. Zij is onder andere regelmatig voorganger in de kerkdiensten in het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis.

Dinsdag 21 februari 2023, 20 uur
Dorpskerk in Blaricum

Koffie en thee is beschikbaar vanaf 19.45 uur.
Na afloop (rond 22.00 uur) kan een glas worden gedronken.

U bent van harte welkom.